Parametry szyb: Ug, Lt i g

Ug – współczynnik przenikania ciepła szyby

Jest to współczynnik analogiczny do współczynnika całego okna Uw, z tym, że dotyczy pakietu szybowego zastosowanego w oknie. Mówiąc najprościej mówi nam o tym ile ciepła „ucieka” nam z domu przez pakiet szybowy. Im niższa wartość tego współczynnika tym mniejsze straty cieplne. Ponieważ dotyczy on pakietu szybowego, jest on tym ważniejszy im większe jest okno, a co za tym idzie większą jego część stanowi przeszklenie, a nie rama.

g – współczynnik przenikalności energii całkowitej szyby (określony procentowo)

Im wyższa wartość tego współczynnika, tym więcej energii słonecznej przenika do pomieszczenia, a więc tym mocniej latem (jak również zimą) będzie się ono nagrzewać. Zbyt niski współczynnik sprawi, że zimą nie będziemy mogli skorzystać z ciepła energii słonecznej, zbyt wysoki z kolei przy dużych przeszkleniach od strony południowej sprawi, że będziemy odczuwali duży dyskomfort w okresie letnim. Dlatego też przy określaniu optymalnego współczynnika g dla przeszkleń należy uwzględnić ich rozmiar oraz orientację wobec stron świata. Przeciętnie współczynnik „g” waha się między 50% a 55%. W oferowanych przez nas w standardzie pakietach szybowych dwukomorowych współczynnik ten wynosi 53%. Stosując szyby przeciwsłoneczne można ten współczynnik znacznie zredukować. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z artykułem: „Rodzaje szyb przeciwsłonecznych”.

Lt – współczynnik przepuszczalności światła

Parametr ten określa właściwości pakietu szybowego, wyrażany jest procentowo i mówi nam o tym ile światła zostaje przepuszczone przez szybę do wnętrza. Im wyższa wartość Lt, tym więcej światła w pomieszczeniu. Przyjmuje się, że współczynnik ten powinien wynosić 70% lub więcej. W standardowo stosowanych przez nas pakietach szybowych dwukomorowych współczynnik ten wynosi 74%, co daje dużą ilość naturalnego światła słonecznego w pomieszczeniu. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z artykułem: „Rodzaje szyb przeciwsłonecznych”.

Więcej parametrów dotyczących nie tylko szyb, ale całych okien (ramy, całego okna, izolacji akustycznej) omówione jest tutaj.

Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.