Constans Logo

 

ZIMOWA PROMOCJA! NIE PRZEGAP OKAZJI!

Dodatkowy rabat na wszystkie systemy okienne i drzwiowe jak również na montaż! Rabat łączy się z innymi, standardowo stosowanymi przez nas rabatami.

Promocja kończy się 28 lutego 2022.

Chcesz zobaczyć naszą pełną ofertę? Sprawdź tutaj: „ oferta Constans” lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Zapraszamy do salonu: ul. Gorzowska 11, 66-415 Kłodawa/k.Gorzowa Wlkp.

Regulamin „Promocji Zimowej”

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem „Promocji Zimowej” jest Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061152, NIP 5992735261, REGON 211198763, kapitał zakładowy 100 000 zł, zwana dalej Organizatorem.

  2. Czas trwania promocji. Promocja rozpoczyna się z dniem 1 grudnia 2021 r. i kończy z dniem 28 lutego 2022 r.

  3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.constans.pl/promocja.html

 2. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w promocji.

  2. Organizator – Constans sp. z o.o. , której dane zostały określony w pkt. 1 Regulaminu.

  3. Promocja – „Promocja Zimowa” organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

  4. Uczestnik – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

  5. Czas trwania Promocji – okres, w którym można skorzystać z promocji, określony w pkt.1.b. Regulaminu.

  6. Rabat – obniżka ceny za towary/usługi oferowane przez Organizatora w wysokości 3% od ceny oferowanej standardowo.

  7. Umowa – umowa podpisywana przez Uczestnika z Organizatorem na zakup towarów bądź usług oferowanych przez Organizatora.

 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

  1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

  2. Rabat udzielany w ramach Promocji łączy się z rabatami przyznawanymi przez Organizatora w ramach standardowej procedury ofertowania.

  3. Warunkiem skorzystania z Rabatu jest:

   1. Podpisanie Umowy przez Uczestnika w Czasie trwania Promocji.

   2. Odbiór towaru lub umożliwienie wykonania usługi zakupionej od Organizatora w terminie nie późniejszym niż dzień 15 maja 2022 r. W przypadku niedotrzymania terminu warunek ten uznaje się za spełniony tylko w sytuacji, gdy odbiór towaru lub wykonanie usługi zostało opóźnione z wyłącznej winy Organizatora.

   3. Dokonanie w terminie określonym w Umowie zapłaty za zakupione na podstawie Umowy towary bądź usługi.

  4. Niedotrzymanie przez Uczestnika warunków określonych w pkt. 3.c. uprawnia Organizatora do anulowania naliczonego na warunkach Promocji Rabatu.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

  2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.

  3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.Constans to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi z pvc i aluminium. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na oferowanie naszym Klientom produktów najwyższej jakości, nowoczesnych i trwałych, w korzystnej cenie. Zapraszamy do salonu sprzedaży w Kłodawie koło Gorzowa Wlkp.